سازندگان و تولید کنندگان دستگاه - کارخانه تولید دستگاه های چین

 • ND200

  ND200

  دقیق ، سریع ، قابل حمل و آسان برای استفاده از فناوری تقویت ایزوترمال ، یک فناوری جدید تقویت اسید نوکلئیک است. به عنوان یک زیست شناسی مولکولی در فناوری تشخیص آزمایشگاهی ، فرآیند واکنش همیشه در یک درجه حرارت ثابت ، از طریق آنزیم های خاص و آغازگرهای خاص برای دستیابی به هدف از تقویت سریع اسید نوکلئیک است.
 • ND360

  ND360

  با استفاده از فناوری تبرید نیمه هادی ، ابزار کمی PCR فلورسنت nd360 می تواند به سرعت فرآیند تقویت PCR را تشخیص دهد و سیگنال فلورسانس را از طریق سیستم تشخیص رادیو و تلویزیون با حساسیت بالا تشخیص دهد و از طریق نرم افزار قدرتمند تجزیه و تحلیل کند.
 • ND300

  ND300

  نسل جدیدی از فناوری تشخیص سریع اسید نوکلئیک نتایج.