تولید کنندگان و تامین کنندگان SARS-CoV-2 - کارخانه SARS-CoV-2

  • SARS-CoV-2 Nucleic Acid Detection Kit

    کیت تشخیص اسیدهای نوکلئیک SARS-CoV-2

    پلتفرم تشخیص سریع اسید نوکلئیک نسل جدید این شرکت --- فناوری ASEA یک فناوری تشخیص سریع اسید نوکلئیک دقیق ، ساده و سریع است. کل فرایند "نمونه برداری تا نتیجه" را می توان در 35 دقیقه تکمیل کرد ، که متوجه پیشرفت قابل توجهی می شود در تشخیص اسید نوکلئیک از "سطح ساعت" تا "سطح دقیقه".