تولید کنندگان و تامین کنندگان راه حل ها - کارخانه راه حل های چین

  • SARS-CoV-2(2019-nCoV)  Detection Total Solution

    SARS-CoV-2 (2019-nCoV) تشخیص کل راه حل

    فناوری ASEA ، نسل جدیدی از پلت فرم تشخیص سریع اسید نوکلئیک به طور مستقل توسط این شرکت توسعه یافته ، یک فناوری تشخیص سریع اسید نوکلئیک دقیق ، ساده و سریع است که می تواند در 35 دقیقه کل فرآیند "نمونه برداری تا نتیجه" را به اتمام برساند ، بهبود قابل توجهی در تشخیص اسید نوکلئیک از "سطح ساعت" به "سطح دقیقه".