تولیدکنندگان و تامین کنندگان بیماری های حیوانات - کارخانه تولید حیوانات در چین