تولید کنندگان و تامین کنندگان کمی در زمان واقعی PCR - کارخانه کمی در زمان واقعی PCR

  • ND360

    ND360

    با استفاده از فناوری تبرید نیمه هادی ، ابزار کمی PCR فلورسنت nd360 می تواند به سرعت فرآیند تقویت PCR را تشخیص دهد و سیگنال فلورسانس را از طریق سیستم تشخیص رادیو و تلویزیون با حساسیت بالا تشخیص دهد و از طریق نرم افزار قدرتمند تجزیه و تحلیل کند.